• O nás

  In-Line  Alpine  Sport  vznikl  především  jako  letní  doplněk  pro  trénink  sjezdařů – slalomářů.  Postupem  doby  se tento sport tak zpopularizoval, že jednotlivé země začaly organizovat své seriály jako tzv.  In-Line Street Slalom závody.

  Dnes není tento sport určen jen pro čisté sjezdaře specialisty, ale závodit může každý, kdo zvládne patřičnou techniku jízdy. V posledních letech se již prosazují specialisté, kteří se plně  soustředí  na  závodní  činnost  v tomto  mladém  sportu  a  zimní  lyžování  berou  spíše  jako tréningovou přípravu na In-Line Alpine Slalom.

   

  Závody se konají na svažité trati s asfaltovým povrchem mezi slalomovými tyčemi umístěnými v kovových podstavcích. Závodí se podle pravidel  obdobných  zimním  sjezdařským  disciplínám,  lyže  zde  však  nahrazují  kolečkové  brusle.

  Ostatní  vybavení  závodníků  je  obdobné  zimním  závodům  včetně  pravidly  stanovených  chráničů,

  včetně přilby. Výhodou těchto závodů oproti zimním je nenáročnost na místo pořádání závodů. Tento

  sport je divácky velmi atraktivní.

   

  Mezi  nejaktivnější  v  rozvoji  tohoto  sportu  patří  v  Evropě  zejména Německo, Itálie,

  Španělsko, Česko,  Lotyšsko,  Slovensko, dále Švýcarsko, Rakousko, Polsko,  Rusko, Ukrajina, Slovinsko, Srbsko a přidávají se další. V zámoří je tento sport populární především v Japonsku a postupně i v  USA.

  V roce 2010 se na základě zájmu o účast závodníků z mimoevropských zemí změnil evropský pohár

  v  pohár  světový.  Součástí  seriálu  těchto  závodů  je  vždy  jednou za dva roky  pořádáno mistrovství světa.

  Velkým a úspěšným krokem do budoucnosti Inline Alpine bylo přijetí tohoto inline sportu do celosvětové mezinárodní organizace zastřešující všechny inline  a kolečkové sporty FIRS (Federation Internationale Rollen Sports) na kongresu v portugalském Portimao, který se konal 12/2010.

  Za přítomnosti koordinátora Inline Alpine pana Sigiho Zistlera (GER) byl tento sport přijat jako

  oficiální  sport  podporovaný  FIRS a to pod sekcí FIRS RAD (Roller Alpine & Downhill).

  Znamená  to,  že  se  tento  sport  může  zařadit  na  program Rollensport Word Games a World Games (všechny neolympijské sporty), které se pořádají tak jako OH jedenkrát za 4 roky.

   

  V roce  2005  bylo  založeno  v České  republice  občanské  sdružení CILA (Czech  In-Line  Alpine) jež

  okamžitě zahájilo činnost a již v tomto roce uspořádalo seriál závodů označený jako CILA CUP.

  Současně se CILA přihlásila v rámci ČR do ČUKB (Česká Unie Kolečkového Bruslení) a v mezinárodním rámci za člena FIRS RAD a od roku 2010 jsou v rámci CZECH IN-LINE ALPINE CUPu pořádány každoročně závody světového poháru ( Jirkov, Turnov, Němčičky)

   

  Inline slalom je pro každého, ať už bývalé nebo i stále aktivní lyžaře, tak i pro inline nadšence, kteří by chtěli zkusit něco nového. Pokud Vás naše vize zaujala, přivítáme, když nám napíšete pro více informací a připojíte se do stále se rozšiřující rodiny CILA.

  Těšíme se na Vás

  Vedení CILA